Zolal
překladatelská a tlumočnická kancelář
Zolal
›› Ceníky

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konečná cena se domlouvá telefonicky a je třeba ji předem potvrdit písemně.

Ceník překladatelských služeb

  Angličtina, němčina, francouština, italština
  Z jazyka do češtiny 350 Kč/NS  
  Z češtiny do jazyka 380 Kč/NS  
  Překlad se soudním ověřením 600 Kč/NS  
  Překlad mezi jazyky 650 Kč/NS  
  Překlad mezi jazyky se soudním     ověřením 1200 Kč/NS  
  Turečtina, perština
  Překlad z jazyka i do jazyka 600 Kč/NS  
  Překlad se soudním ověřením 800 Kč/NS  
  Překlad mezi jazyky 1000 Kč/NS  
  Překlad mezi jazyky se soudním     ověřením 1200 Kč/NS  
  • Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků (odpovídá jedné straně A4) včetně mezer, představuje uznávanou mezinárodní jednotku délky textů.
  • Překlad knihy a dlouhodobé tlumočení se slevou dle dohody.

Ceník tlumočnických služeb

  Tlumočení do 4 hodin více než 4 hodiny
2800 Kč
+ 600 Kč za hodinu
  • Doba tlumočení se počítá od chvíle, kdy tlumočník opouští kancelář společnosti a končí návratem zpět do kanceláře.

Příplatky a slevy

  Expres překlad do 24 hodin +100%  
  Expres překlad do 72 hodin +50%  
  Graficky náročné úpravy   (tabulky,..atd.) +25%  
  Překlady a tlumočení v sobotu a ve     dnech   pracovního klidu +50%  
  Překlad s více než 100 NS -10%  
 Upozornění: Pokud objem překládaného textu překročí 6 NS za jeden pracovní den, překlad je považován za expresní.

Ceník storno poplatků

  Pokud objednavatel odstoupí od objednávky písemného překladu, je povinen uhradit   prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad,   pokud je již práce hotová.
  Pokud objednavatel odstoupí od objednávky na tlumočení:
  10 - 5 dny před zahájením akce, činí storno poplatek 20%  
  4 - 2 den před začátkem akce 50%  
  1 den před a v den zahájení akce 100%  
©ZOLAL - překladatelská a tlumočnická kancelář -Webmaster e-mail-