Zolal
překladatelská a tlumočnická kancelář
Zolal
›› Home

Vítejte na stránkách překladatelské a tlumočnické kanceláře Zolal.

Naše společnost se specializuje na překlady z a do orientálních jazyků, kterými jsou perština nebo turečtina. Nabízíme vám však také ve vysoké kvalitě překlady a tlumočení z a do světových  jazyků. Těmito jazyky jsou:

angličtina, němčina, francouzština a italština.

Vaše zakázky provádíme včetně korektur. Překládáme rovněž úřední dokumenty a tlumočíme i oficiální akce a jednání - to vše ověřené razítkem soudního tlumočníka. Překladatelská kancelář Zolal taktéž na vysoké úrovni vykonává překlady a tlumočení v různých specializovaných odvětvích.

Vaše objednávky přijímáme faxem, e-mailem a poštou. Vždy je však třeba předem písemně potvrdit cenové podmínky a termín vyhotovení!


©ZOLAL - překladatelská a tlumočnická kancelář -Webmaster e-mail-